За мен

Моите лични каузи и борби

Израснал съм в традиционно християнско семейство, като ваканциите съм ги прекарвал и на село, където съм се научил на труд.

Роден в град Враца на 06.06.1993 година. Времето на село ме научи да оценявам всичко, което е произведено вследствие на многото пот хвърлена от земеделци и животновъди. Брал съм и съм ронил царевица. Ползвал съм коса и сърп. Пасял съм и съм доил всички млекодайни, домашни животни.

В професионален план, кариерното ми развитие съм започнал от най-ниското ниво в международна компания, като в рамките на 3 години и половина достигнах до позиция мениджър на над 90 човека. От вече близо 2 години съм оперативен директор във финансова компания. Имам придобит световно признат сертификат за управление на проекти Prince 2.

Съчетанието на лека атлетика и волейбол ме научи както да разчитам на съотборниците ми, така и да разчитам само на моите сили.

Завършил съм Природо-математическата гимназия „Академик Иван Ценов“ в град Враца с профил математика и английски. Ученето съм съчетавал и с трениране на 8 години волейбол и 4 години лека атлетика, като в градския волейболен отбор дълги години бях капитан. 

Висшето си образование съм завършил в икономическия университет на Варна със специалност „Финанси“. Избрах тази специалност воден от моя интерес към финансовите пазари и икономиката, което е от изключителна важност за управлението на всяка държава.

Други мои интереси са историята и географията. Трябва да четем историята, за да имаме бъдеще и да не повтаряме грешките на миналото. В днешни дни всичко е геополитика, а за да разбереш нея, освен историята е нужна и науката география.

Визионер

Силно ангажиран съм с финансовата и селскостопанската политика на държавата, както и с проблемите на младежите и спорта.

Трудолюбив

Професионалният ми път тръгва от най-ниското ниво в сферата на финансите до поста на оперативен директор във финансова компания.

Практик

Ориентиран съм към практични решения, които да постигат максимална ефективност. Мисля, че това липсва в управлението на България към момента.

Вярващ

Израстнал съм в традиционно християнско семейство, което ме е научило научило на труд, морал, родолюбие и ценности.

Кауза
Основните мои каузи са свързани с това България да бъде независима и благоденстваща, за да може нашите деца да имат бъдещето, което ние пропуснахме.
Цели

1. Възкръсване на българското земеделие и животновъдство.

 • Промяна в закона за субсидия от субсидиране на декар обработваема земя към субсидия на база обработваема култура.
 • Достъп до директния пазар на малки и семейни стопанства.
 • Борба с монопола на големите мандри.

2. Запазване на финансовия суверенитет на България

 • Организиране и провеждане на референдум за запазването на българския лев.
 • Отстояването на бюджетната дисциплина и недопускане на прекомерна задлъжнялост.
 • Отстояване на системата на паричния съвет.

3. Грижи за младежта и спорта

 • Изграждане на модерни, спортни бази и достъп до тях от ученици.
 • Промяна в системата на финансиране на детско-юношеските школи и по-справедливо финансиране за различни спортове.
 • Развитие на спорта на регионално ниво.
 • Квоти за висше образование на база високи спортни постижения.

4. Промяна в образователната система и задълбочено изучаване на българска история

 • Промяна на програмата по предмети като История и Литература с фокус върху това да се възпитава национално съзнание и любов към България.
 • Недопускане на джендър идеология в училищата под никаква форма.
 • Ограничаване дейността на НПО-та с чуждестранно финансиране в образователната сфера.
 • Запазването на българската идентичност и дух при младежи, завършили средно и/или висше образование в чужбина.

5. Развитие на селските райони

 • Създаване на селска полиция, която да осигури спокоен живот на хората градили държавата.
 • Възстановяване на образователна, здравна, пътна и информационна инфраструктура в селата.
 • Мерки за развитие на малките и средните земеделски стопанства (виж т.1). 

6. Подобряване на икономическото развитие

 • Подпомагане на предприемачите и пазара на труда в изостанали региони.
 • Подпомагане на стартиращи и иновативни компании.
 • Изграждане на допълнителни електроенергийни мощности и мерки за намаляване на цената на енергията за бизнеса.
георги хрисимиров на протест

Аз винаги съм насреща

Имате въпроси към мен или искате да разберете какво мога да направя аз като народен представител за Вас и мястото, където живеете? Свържете се с мен за разговор!